Genomförda projekt

Genomförda projekt

Det har blivit många projekt genom åren. Några är stora och långa medans andra är mindre och kortare. Alla är däremot lika viktiga!

 

Nedan följer några exempel på uppdrag vi har genomfört inom respektive tjänsteområde.

Organisation och styrmodell

 

-Ny stadsdelsorganisation i Göteborgs stad

-Organisationsöversyn Borås Stad

-Organisationsöversyn Social resursförvaltning

-Organisationsöversyn Byggnadsfirman Roséns AB

-Översyn av koncernorganisationen Renova AB

-Utveckling av stödfunktionernas konsultativa förhållningssätt (bl a Mariestad och Skövde)

-Organisation för stab och servicefunktioner i Landstinget Värmland.

-Elevpeng och ekonomistyrning inom utbildningsområdet i Lerums kommun

-Genomlysning av styrmodell i Skövde kommun

-Översyn av politisk och tjänstemanna organisation i Skövde kommun

 

Mål- och resultatstyrning

 

-Ny styrmodell för Göteborgs stad

-Vision och styrmodell för Varbergs kommun

-Verksamhetsplan för Primärvården i Skåne

-Ny styrmodell i Lerums kommun

-Affärsplan för Ernst Rosén AB

-Verksamhetsplan för Primärvården i Landstinget Halland

-Mål och verksamhetsplan för Fysiken

-Mål och strategier för Svensk Konstsilke AB

 

Verksamhetsutveckling

 

-Gemensam byggprocess för Göteborgs stad

-Projektmodell och projektledarutbildning i Lerums kommun

-Processkartläggning för bygglovsprocessen i Lerums kommun

-Processkartläggning för Försäkrings AB Göta Lejon

Mäta och utveckla kvalitet

 

-Medarbetarundersökning i Grästorps kommun

-Kundundersökning för parkering, Trafikkontoret i Göteborgs stad

-Utveckling av metoder för kvalitetsmätning i Göteborgs stad

 

Utveckling av ledningsgrupper, chefer och medarbetare

 

-Ledningsgruppsutveckling i Sundbybergs stad

-Ledningsgruppens arbetsformer i Landstinget Värmland

-Utbildning i verksamhetsledning för enhetschefer i Göteborgs stad

-Politikerutbildning i ledning och styrning, Göteborgs stad

-Projektledarutbildning i Lerums kommun

-Ledningsgruppens arbetssätt och möten i Sysav AB

-Utveckling av ledningsgruppen i Renova AB

 

Kommunikation och teamutveckling

 

-Profilanalys för ledningsgrupperna i Grästorps kommun

-Profilanalys för ledningsgruppen i Sysav AB

-Profilanalyser för ledningsgruppen kommundel, Borås

-Utveckling av grupper i Mölndals stad

-Utveckling av samarbete och team på Fysiken

 

 

 

Åkesson Managementkonsult AB, Futteviksvägen 24, 442 97 Kode

E-post: info@akessonkonsult.se

Telefon: 070-513 47 31

Organisationsnummer: 556738-1537