Nyhet 1

IPU Profilanalyser - för ökad medvetenhet

Från och med 2010 använder vi ett analysverktyg för att kartlägga beteendeprofiler som heter IPU Profilanalys. Analysverktyget är ett hjälpmeden för att utveckla ledare, medarbetare och grupper. Calle Åkesson är anställd sedan 1 december och är behörig handledare för IPU Profilanalys samt IPU Drivkraftsanalys.

 

Inloggning till analysverktyget: www.analysformular.se

 

 

Kort om IPU och analysverktygen

IPU (Institutet för Personlig Utveckling) har funnits sedan 1973 och arbetar med att anpassa kvalificerade internationella analysverktyg för skandinaviska förhållanden.

Med effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg kan utvecklingen för individer och grupper påskyndas. En anledning är att människors insikter om sig själva och andra snabbt ökar.

IPU:s olika analysverktyg har många fördelar i det arbetet. Tack vare att de är mycket pedagogiskt uppbyggda ger de snabbt varaktiga insikter och en bra grund för effektiv utveckling. Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att få bättre fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård. Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt – och därmed effektivare.

 

 

IPU Profilanalys® är mycket enkel att använda. Analysformuläret tar bara tio minuter att fylla i och ger en utförlig rapport som beskriver beteendeprofilen. Till skillnad från flera andra liknande analysverktyg är IPU Profilanalys® baserat på ett mycket pedagogiskt färghjul, IPU Profilhjul®. I detta beskrivs ditt och andras beteende i form av färger, vilket gör det betydligt lättare att både förstå och använda analysresultatet.

Förutom att rapporten kring den personliga analysen ger en väldigt tydlig bild av ens eget beteende och vilka styrkor och svagheter det innebär, så är det också en grund för att förstå andra människors beteende, utan att värdera det.

 

 

IPU Drivkraftsanalys visar våra passioner, det som motiverar oss. Det är det som förklarar VARFÖR vi engagerar oss i olika frågor. Olika personer har olika drivkrafter och motiveras därför givetvis också av olika faktorer. Genom att ta reda på en persons drivkrafter hittar vi också nycklarna till vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för just den personen. Allt beror på vilka drivkrafter som är starkast hos olika individer.

 

Genom att ta fram, de ofta undermedvetna, drivkrafterna skapas möjligheten att hitta just de motivationsfaktorer som är viktiga för den personens utveckling och arbetsinsats.

Mer information finns på IPU:s hemsida: www.ipu-profilanalys.se

 

Kontakt

Calle Åkesson

Behörig handledare för IPU Profilanalys

och IPU Drivkraftsanalys

 

Kontaktuppgifter:

E-post: calle@akessonkonsult.se

Mobil: 0731-83 98 54

 

Åkesson Managementkonsult AB, Futteviksvägen 24, 442 97 Kode

E-post: info@akessonkonsult.se

Telefon: 070-513 47 31

Organisationsnummer: 556738-1537