Nyhet 2

Nytt verktyg för effektiva workshops och fokusgrupper

 

Vi letade under många år efter ett enkelt verktyg för att genomföra effektiva och strukturerade möten med våra kunder. Nu använder vi MeetingSphere i workshops, fokusgrupper, utvärderingar, analyser, målformulering och problemlösning. MeetingSphere har gjort att både kvaliteten och effektiviteten i samtalen har förbättrats. Det bästa är att när mötet är avslutat så är också dokumentationen redan klar.

 

 

Metoden

MeetingSphere är ett webbaserat IT-verktyg för att genomföra effektiva möten. Metoden bygger på struktur och dialog, det uppmuntrar till nytänkande och kreativitet. Resultatet visualiseras direkt på plats och dokumentation är klar direkt.

 

 

Verktyget kan t ex användas för att effektivt genomföra:

 

-Fokusgrupper

-Ledningsgruppsmöten

-Projektmöten

-Styrgrupp- eller referensgruppsmöten

-Personalmöten

-Målforumulering

-Problemlösning

-Handlingsplaner

-Värdegrundsarbete

-Utvärderingar och analyser

-Workshops

-Medarbetar-/kundundersökningar

 

Kontakta oss gärna och boka en kostnadsfri demo.

Kontakt

Calle Åkesson

Behörig handledare för MeetingSphere.

 

Kontaktuppgifter:

E-post: calle@akessonkonsult.se

Mobil: 0731-83 98 54

 

Åkesson Managementkonsult AB, Futteviksvägen 24, 442 97 Kode

E-post: info@akessonkonsult.se

Telefon: 070-513 47 31

Organisationsnummer: 556738-1537