Nyhet 4

Testa metoden fokusgrupp - för effektivare möten

 

Vi är väldigt förtjusta i metoden för fokusgrupper. Vi tycker det är en fantastiskt bra metod för att effektivt jobba igenom frågeställningar med en grupp av medarbetare, chefer eller brukare/kunder. Metoden bygger på struktur och dialog, det uppmuntrar till nytänkande och kreativitet. Alla kommer till tals och allas åsikter värderas lika.

 

Användningsområden

 

Kvalitetsmätning

-Mäta upplevd kvalitet inom ett område hos medarbetare, chefer eller kunder.

 

Verksamhetsutveckling

-Identifiera förbättringsmöjligheter i verksamheten.

 

Utveckling av ledningsgruppen

-Effektivisera ledningsgruppens arbete.

 

Problemlösning

-Identifiera, definiera och ta fram förslag på lösning utifrån problemställning.

 

Medarbetar-/kundundersökningar

-Använd fokusgrupp istället för enkät.

 

Riskanalyser?

-Identifiera, definiera och ta fram förslag på lösning utifrån risker.

 

 

Metoden

 

1. Definition och idéer

-Definiera problem eller frågeställning. Brainstorma idéer.

 

2. Dialog

-Motivera valda definitioner och idéer.

 

3. Nulägesanalys

-Betyg i nuläget.

 

4. Viktning

-Prioriterade områden inför framtiden.

 

5. Förbättringsförslag

-För att utveckla och förbättra.

 

6. Handlingsplan

-Konkreta åtgärder som ska genomföras.

 

Testa på pris

Halvdag: 8 000 kr

Heldag: 12 000 kr

I priset ingår planering, genomförande och dokumentation

 

 

 

Kontakt

Calle Åkesson

Handledare för fokusgrupper.

 

Kontaktuppgifter:

E-post: calle@akessonkonsult.se

Mobil: 0731-83 98 54

 

Åkesson Managementkonsult AB, Futteviksvägen 24, 442 97 Kode

E-post: info@akessonkonsult.se

Telefon: 070-513 47 31

Organisationsnummer: 556738-1537