CV Sven-Martin Åkesson

Födelseår

 

1971

Specialistområden

Organisation

Ledning och styrning

Förändringsarbete och verksamhetsutveckling

Chefs- och ledningsgruppsutveckling

 

Arbetsgivare:

Åkesson Managementkonsult AB (2007-07--)

Ägare och VD

 

Stratsys AB (2007-09--2008-08)

Managementkonsult

 

KPMG (1994-09--2007-08)

Konsultchef, Managementkonsult, Revisor

 

Utbildning:

Civilekonomexamen 1995

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 

Ekonomie magisterexamen 1995

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

med inriktning mot ekonomistyrning och organisation

 

Kurser motsvarande 20p i ekonomistyrning

vid Concordia University i Montreal, Kanada

 

Övriga utbildningar:

-UGL (Utveckling, Grupp, Ledarskap), I 16 Halmstad

-KPMG´s interna utbprogram för revisorer och konsulter

-Projektledarutbildning, Wenell

-Ledarskapsträning för Managers, Dale Carnegie

-Four Quadrant Leadership, New Zeeland Institute of Management

-Team building and Leadership, New Zeeland Institute of Management

 

Beskrivning:

Sven-Martin har arbetat i 18 år som Managementkonsult. Han är i

grunden civilekonom med inriktning mot organisation och

verksamhetsstyrning. Sven-Martin har tidigare varit konsult och

konsultchef på KPMG samt konsult på Stratsys AB.

 

Sedan 2007 äger och driver han Åkesson Mangementkonsult AB.

Bolaget har för närvarande 3 anställda och jobbar med rådgivning och stöd till i första hand Regioner, Landsting och Kommuner.

 

Övrigt:

Medförfattare till boken "Att mäta kvalitet". Boken beskriver

utvecklingen inom kvalitetsområdet och behovet av att även styra

verksamheten utifrån ett kvalitetsperspektiv.

 

Genomfört utbildningar på Handelshögskolan i Göteborg samt

Chalmers Tekniska Högskola.

 

Personliga referenser:

Catarina Dahlöf, Regiondirektör, Region Halland, tfn 0768-18 48 96

Bengt Delang, Stadsdirektör, Göteborgs stad, tfn 031-368 01 43

Helén Eriksson Elf, Stadsdirektör, Sundbyberg, tfn 070-0875504

Malin Aronsson, Stadsdelschef, Borås stad, tfn 0768-88 36 61

Gustaf Olsson, Utbildningschef, Skövde kommun tfn 0727-44 51 00

 

 

Sven-Martin Åkesson

 

 

 

Kontaktuppgifter:

E-post: sven-martin@akessonkonsult.se

Mobil: 0705-13 47 31

Åkesson Managementkonsult AB, Futteviksvägen 24, 442 97 Kode

E-post: info@akessonkonsult.se

Telefon: 070-513 47 31

Organisationsnummer: 556738-1537