Kommuner

 

Göteborgs stad

 

Bengt Delang, Stadsdirektör

e-post: bengt.delang@stadshuset.goteborg.se, tfn: 031-368 04 25

 

Peter Lönn, Vice stadsdirektör

e-post: peter.lonn@stadshuset.goteborg.se, tfn: 031-368 02 28

 

 

 

Borås stad

 

Svante Stomberg, Kommunchef

e-post: svante.stomberg@boras.se, tfn: 033-35 70 60

 

Malin Aronsson, Stadsdelschef SDF Väster

e-post: malin.aronsson@boras.se, tfn: 076-888 36 61

 

Annika Andersson, Förvaltningschef Social omsorgsförvaltning

e-post: annika.andersson@boras.se, tfn: 033-35 81 52

 

 

 

Skövde kommun

 

Tomas Fellbrandt , Kommundirektör

e-post: tomas.fellbrandt@skovde.se, tfn: 070-692 96 58

 

Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens Ordförande

e-post: katarina.jonsson@skovde.se, tfn 0734-61 42 77

 

Therese Kandeman, Kommuncontroller

e-post: therese.kandeman@skovde.se, tfn 070-524 92 08

 

Gustaf Olsson, Utbildningschef

e-post: gustaf.olsson@skovde.se, tfn 072-744 51 00

 

 

 

Varbergs kommun

 

Annbritt Ulfgren, Stadsdirektör

e-post: ann-britt.ulfgren.sundberg@varberg.se, tfn: 076-134 81 02

 

Jörgen Warborn, Kommunstyrelsens Ordförande

e-post: jorgen.warborn@varberg.se, tfn 070-655 55 59

 

Eva Olson, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen

e-post: eva.olson@varberg.se, tfn 0340-883 39

 

Jan Malmgren, Samhällsplaneringschef

e-post: jan.malmgren@varberg.se, tfn 070-655 55 59

 

 

 

Sundbybergs stad

 

Helen Eriksson-Elf, Stadsdirektör

e-post: helen.eriksson.elf@sundbyberg.se, tfn: 070-087 55 04

 

Magnus Bengtsson, Ekonomichef

e-post: magnus.bengtsson@sundbyberg.se, tfn 08-706 83 93

 

Jonas Nygren, Kommunstyrelsens ordförande

e-post: jonas.nygren@sundbyberg.se, tfn 08-706 80 70

 

 

 

Alingsås kommun

 

Magnus Haggren, Kommundirektör

e-post: magnus.haggren@alingsas.se, tfn: 0322-61 71 72

 

Björn Franke, Administrativ chef

e-post: bjorn.franke@alingsas.se, tfn 0322-61 61 20

 

Göran Westerlund, IT-chef

e-post: goran.westerlund@alingsas.se, tfn 0322-61 66 93

 

Malin Helltén, Kommunikations- och marknadsföringschef

e-post: malin.hellten@alingsas.se, tfn 0322-61 61 27

 

 

 

Lerums kommun

 

Håkan Pettersson, Kommundirektör

e-post: hakan.pettersson@lerum.se, tfn 0302-52 12 28

 

Gunnel Lorentzon, Kommundirektör

e-post: gunnel.lorentzon@lerum.se, tfn 0302- 52 12 37

 

Elisabeth Westin, Sektorschef Lärande

e-post: elisabeth.westin@lerum.se, tfn 0302- 52 16 51

 

 

 

Ale kommun

 

Mikael Berglund, Kommunstyrelsens ordförande

e-post: mikael.berglund@ale, tfn: 0303 33 03 16

 

Paula Örn, Kommunstyrelsens förste vice ordförande

e-post: paula.orn@ale.se, tfn: 0704-32 02 71

 

Björn Järbur, Tillförordnad kommunchef

e-post: bjorn.jarbur@ale.se, tfn: 070-526 44 48

 

 

 

Grästorps kommun

 

Ove Johansson, Kommunchef

e-post: ove.johansson@grastorp.se, tfn: 0514-580 60

 

Pernilla Bjerkesjö, Verksamhetschef Bildning

e-post: pernilla.bjerkesjo@grastorp.se, tfn: 0514-580 61

Hans Ekensskär, Verksamhetschef Socialtjänsten

e-post: hans.ekensskar@grastorp.se, tfn: 070-659 41 37

 

 

 

Ni får gärna kontakta de referenser

som vi angivit på denna sida.

Åkesson Managementkonsult AB, Futteviksvägen 24, 442 97 Kode

E-post: info@akessonkonsult.se

Telefon: 070-513 47 31

Organisationsnummer: 556738-1537