Samarbetspartners

IPU - Institutet för Personlig Utveckling

Institutet för Personlig Utveckling, IPU, har funnits sedan 1973 och arbetar med att anpassa kvalificerade internationella analysverktyg för skandinaviska förhållanden. Med effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg kan utvecklingen för individer och grupper påskyndas. En anledning är att människors insikter om sig själva och andra snabbt ökar.

Hemsida: www.ipu-profilanalys.com

 

 

SIMS Executive Search

SIMS är ett av Sveriges ledande rekryteringsföretag inom området executive search.
SIMS har speciell inriktning på att rekrytera kvalificerade och dokumenterat framgångsrika individer till ledarskapsroller och nyckelbefattningar i näringsliv och offentlig verksamhet.

Hemsida: www.signium.se

 

 

Stratsys

Stratsys AB bildades 1999 och är idag en av de ledande leverantörerna av programvaror och tjänster inom verksamhetsstyrning. Genom Stratsys metodik och webbaserade verktyg säkerställs att de resultat och mål som är uppsatta i företagets affärsplan eller verksamhetsplan nås.

Hemsida: www.stratsys.se

 

Clever Collaboration Group

 

Genom vårt samarbete med Clever Collaboration Group har vi kommit i kontakt med verktyget MeetingSpheresom användsför att genomföra effektiva möten, workshops och fokusgrupper.

 

Hemsida:www.ccgsweden.com

 

 

 

 

 

 

 

Åkesson Managementkonsult AB, Futteviksvägen 24, 442 97 Kode

E-post: info@akessonkonsult.se

Telefon: 070-513 47 31

Organisationsnummer: 556738-1537