Specialistområden

SPECIALISTOMRÅDEN

 

 

Nedan beskrivs några av de områden som vi arbetar med att analysera och utveckla tillsamman med våra kunder.

 

STYRNING OCH LEDNING

Analyserar och utvecklar organisationens förmåga att styra och leda för kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.

Tillitsbaserads styrning och ledning, mål- och resultatstyrning, vision- och värdegrundsstyrning

 

ORGANISATION

Analysera och utveckla organisationens struktur, kultur och arbetssätt

 

STRATEGISK PLANERING

Analyserar och utvecklar organisationens vision, värdegrund, mål, strategier och planer.

 

VERKSAMHETSUTVECKLING

Analyserar och utvecklar verksamhetens kvalitet, effektivitet, processer och arbetssätt.

MÄTNING AV RESULTAT OCH KVALITET

Analyserar och utvecklar indikatorer och mätmetoder för kvalitet och effektivitet utifrån prestationer, effekter och resultat.

 

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Analysera och utveckla ledningsgruppens effektivtet, struktur, arbetssätt och kultur.

 

LEDARSKAPSUTVECKLING, MEDARBETARSKAP, TEAMUTVECKLING

Analysera och utveckla ledarskapet, medarbetarskapet och team.

Tillitsbaserat ledarskap, Utvecklande ledarskap, Kommunikativt ledarskap, IPU-profilanalys, Effektiva team.