Om Sven-Martin Åkesson

SVEN-MARTIN ÅKESSON

VD och seniorkonsult

 

Mobil: +46 705 13 47 31

E-post: sven-martin@akessonkonsult.se

 

PROFIL

Sven-Martin Åkesson har 24 års erfarenhet av att arbeta som konsultstöd till organisationer inom offentlig sektor. Han är i grunden civilekonom med inriktning mot organisation och verksamhetsstyrning. Sven-Martin har tidigare varit konsult och konsultchef på KPMG. Sedan 2007 äger och driver han Åkesson Managementkonsult AB.

 

Sven-Martin anlitas av ett stort antal kommuner, regioner, landsting och statliga myndigheter i hela landet i frågor som handlar om styrning och ledning, organisation, strategisk planering, verksamhetsutveckling och ledarskap.

 

Hans arbete kännetecknas av ett nära och förtroendefullt samarbete med sina uppdragsgivare med ett starkt fokus på att skapa bestående resultat i de utvecklingsinsatser som utförs.

 

 

SPECIALISTOMRÅDEN

Styrning och ledning (styrmodell)

Organisationsutveckling

Verksamhetsutveckling

Ledarskap och ledningsgruppsutveckling

Processledning och processtyrning

Ekonomistyrning

Strategisk planering

 

 

ARBETSGIVARE

Åkesson Managementkonsult AB (2007-07--)

Ägare och VD

KPMG (1994-09--2007-08)

Konsultchef, Managementkonsult, Revisor

 

 

AKADEMISK UTBILDNING

Civilekonomexamen 1995

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

 

Ekonomie magisterexamen 1995

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

med inriktning mot ekonomistyrning och organisation

 

Kurser motsvarande 20p i ekonomistyrning

vid Concordia University i Montreal, Kanada

 

ÖVRIG UTBILDNING

UGL (Utveckling, Grupp, Ledarskap), I 16 Halmstad

KPMG´s interna utbildningsprogram för revisorer och konsulter

Projektledarutbildning, Wenell

Ledarskapsträning för Managers, Dale Carnegie

Four Quadrant Leadership, New Zeeland Institute of Management

Team building and Leadership, New Zeeland Institute of Management

 

 

ÖVRIGA ERFARENHETER

Anlitas ofta som föreläsare avseende styrning i ledning på stora nationella konferenser såsom Kvalitetsmässan, KOMMEK och Stratsys årliga användarkonferens.

 

Medförfattare till boken "Att mäta kvalitet". Boken beskriver utvecklingen inom kvalitetsområdet och behovet av att även styra verksamheten utifrån ett kvalitetsperspektiv.

 

Anlitats som utbildare på Handelshögskolan i Göteborg samt Chalmers Tekniska Högskola.

 

 

PERSONLIGA REFERENSER

 

Malin Aronsson

Kommundirektör Gislaveds kommun

Mobil: 072-145 84 57, E-post: malin.aronsson@gislaved.se

 

Catarina Dahlöf

Fd Regiondirektör, Region Halland

Mobil: 070-631 09 00, E-post: catarina.dahlof@sverige.nu

 

Helén Eriksson Elf

F.d Stadsdirektör Sundbybergs stad

Mobil: 070-585 54 09, E-post: helen.eriksson-elf@telia.com

 

Peter Lönn

Kommunchef, Härryda kommun (tidigare bitr. stadsdirektör och ek.direktör i Göteborgs stad)

Mobil 070-537 39 19, E-post: peter.lonn@harryda.se

 

Anette Henriksson

VD Locum (SLL), fd kommundirekör i Lunds kommun

Tfn: 08-123 170 01, E-post: anette.henriksson@sll.se

 

Tomas Fellbrandt

Kommundirektör, Skövde kommun

Tel: 0500-49 81 11, E-post: tomas.fellbrandt@skovde.se

 

 

NÅGRA UTVALDA EXEMPEL PÅ UPPDRAG

Genomlysning av organisation och styrmodell i Gislaveds kommun (2016-2018)

Konsultstöd till kommundirektören i arbetet med att genomlysa och ta fram förslag på ny politisk organisation, ny styrmodell och organisation samt processer inom flera av kommunens förvaltningar (inkl kommunstyrelsens förvaltning).

 

Översyn av styrmodell i Halmstads kommun (2018)

Konsultstöd till kommunledningen i arbetet med att ser över och utveckla kommunens styrmodell och arbetssätt för styrning och ledning.

 

Styrmodell och ledningsarbete i Lunds kommun (2015-2018)

Konsultstöd i utveckling av kommunens styrmodell och ledningsgrupp. Processledning av utvecklingsdagar för kommunchefens ledningsgrupp samt ledande politiker i kommunen. Utveckling av vision, mål och strategier.

 

Analys, utvärdering och utveckling av organisation och styrning i Skövde kommun

Konsultstöd till kommundirektören i översyn av kommunens övergripande organisation samt stöd till några förvaltningschefer i översyn av förvaltningarnas organisationer. Arbetat har omfattat både organisation och arbetssätt (framförallt för styrning och ledning).

 

Genomlysning politisk organisation och styrmodell i Härryda kommun (2017)

Konsultstöd till kommunledningen (politiker och tjänstemän) i arbetet med att genomlysa och ta fram en ny politisk organisation och styrmodell för kommunen.

 

Genomlysning av organisation och styrmodell i Lysekils kommun (2016- 2017)

Konsultstöd i genomlysning och utveckling av kommunens organisation och styrmodell. Processledare och utbildare för chefer och politiker i styrning och ledning utifrån styrmodellen. Processledare i utveckling av vision, mål och strategier.

 

Styrmodell i Sundbybergs stad (2013- 2015)

Konsultstöd och projektledare för utveckling av ny kommunövergripande styrmodell för Sundbybergs stad. Utbildning för samtliga chefer och politiker i styrning och ledning.

Styrmodell i Ängelholms kommun (2017- 2018)

Konsultstöd i utveckling av kommunens styrmodell.

 

Styrmodell i Falkenbergs kommun (2014- 2016)

Konsultstöd i utveckling av kommunens styrmodell. Processledare och utbildare för chefer och politiker i styrning och ledning utifrån styrmodellen.

 

Styrmodell för mål- och visionsstyrning i Mariestads kommun (2014-2015)

Konsultstöd för kommunchefen, styrgruppen och projektledaren i kommunens utvecklingsarbete av styrmodellen. I projektet ingick pilot/test av Stratsys.

 

Styrmodell i Varbergs kommun (2010-2015)

Konsultstöd i utveckling av kommunens styrmodell samt processledare och utbildare för ledningsgrupper, nämnder utifrån styrmodellen.

 

Ledning och styrning, uppföljning och analys i Borås stad (2012-2014)

Utbildningsansvarig för utbildning för chefer i ledning och styrning, uppföljning och analys i Stadsdelen Väster, Socialomsorgsförvaltning samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

 

Vision Lund (2016-2017)

Konsultstöd till kommunledningen (politiker och tjänstemän) i arbetet med Vision och förhållningssätt samt mål och strategier.

 

Vision Varberg 2025 (2011-2013)

Konsultstöd till kommunledningen (politiker och tjänstemän) i arbetet med Vision Varberg 2025.