Utvecklingsmodell

UTVECKLINGSMODELL

 

 

Nedan beskrivs den utvecklingsmodell som vi brukar använda som grund för våra analyser och utvecklingsinsatser.