Konsulter och samarbetspartners

KONSULTER OCH SAMARBETSPARTNERS

.

 

SVEN-MARTIN ÅKESSON

VD och Konsult

Sven-Martin har arbetat i 24 år som Managementkonsult. Han är i grunden

civilekonom med inriktning mot ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Sven-Martin har tidigare varit konsult och konsultchef på KPMG samt

konsult på Stratsys AB.

Kontaktuppgifter:

E-post: sven-martin@akessonkonsult.se

Mobil:+46 705-13 47 31

CALLE ÅKESSON

Konsult

Calle arbetar som konsult och är även behörig handledare för IPU

Profilanalys, IPU Drivkraftsanalys samt Utvecklande Ledarskap (UL).

Calle har under många år arbetat med att utveckla ledare och medarbetare.

Han är i grunden utbildad idrottsledare och har som flera års erfarenhet som

idrottsledare på elitnivå.

Kontaktuppgifter:

E-post: calle@akessonkonsult.se

Mobil: +46 731-83 98 54

DANIELLE ÅKESSON

Konsult

 

Danielle arbetar som ekonomikonsult verksamhetskonsult. Hon har arbetat

som ekonomiassistent på Prevex AB och Volvo Financial Services.

Kontaktuppgifter:

E-post: danielle@akessonkonsult.se

Mobil: +46 706 01 52 09

STRATSYS

Stratsys är ett molnbaserat verktyg för effektiv strategisk planering.

Smidigt och enkelt, precis så som arbetslivet borde vara. Innan Stratsys

arbetade varje avdelning i silos, alla på sitt eget sätt. Viktiga uppgifter

glömdes bort och timmar, ibland dagar, spenderades på att söka

information och ta fram rapporter.

 

www.stratsys.se

DIALOGUES

Dialogues arbetar främst med att stödja offentliga aktörer i hanteringen

av spänningar som uppstår runt komplexa och konfliktfyllda frågor. De

arbetar med dialog och medling utifrån ett inkluderande förhållningssätt

för att förvandla spänning, motstånd och konflikt till en konstruktiv kraft.

 

www.dialogues.se

YesP

YesP är ett konsultföretag som vi samarbetar med särskilt inom området

för organisationskultur och förändringsarbete.

 

www.yesp.se

PUBLIC PARTNER

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på offentligt finansierad

verksamhet. Deras erfarenheter av och insikter i särdragen i demokratiskt

styrda och offentligt finansierade verksam­heter, är ett av deras viktigaste

kännetecken.

 

www.publicpartner.se